Ülkelerin, rejimlerin, kurum, kuruluş ve kişilerin çeşitli tehdit ve tehlikeler içinde olduğu, küçülmüş dünyamızda, genel zabıtaya yardımcı özel güvenlik teşkillerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir süreç yaşamaktayız.

Teknolojik gelişmeler, yaşamda giz bırakmamaktadır. Bu nedenle siber saldırılar dâhil olmak üzere tüm tehditlere karşı profesyonel hizmet almak suretiyle korunmak zorunlu olmuştur.

Odeon Güvenlik Koruma ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş, (OGD),Odeon kalitesinin güvenlik sektörüne yansıyan, insan ile teknolojiyi proje üzerinde birleştiren uzmanlığın adı ve simgesidir.

OGD, hizmet verdiği tesislerde güvenlik ile ilgili bütün endişe ve kaygıları yüklenerek; sahip, sorumlu yönetici veya işveren temsilcilerinin kendi görev alanlarına yoğunlaşmasını sağlar.