Group of Company - OTI Holding

Odeon Güvenlik (OGD) Hizmetleri


Odeon Güvenlik (OGD) olarak profesyonel güvenlik kadrolarımız ve entegre güvenlik sistemlerimiz (personel + teçhizat + teknoloji + prosedür) ile başta turizm güvenliği olmak üzere pek çok sektörde edindiğimiz tecrübe ve yüksek kaliteli, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız ile aşağıda belirtilen alanlarda 100’den fazla kurum ve kuruluşa özel güvenlik hizmeti sunulmaktadır.


Herkes tarafından varlığı hissedilen ve güven duygusu yaratan, ancak misafir, müşteri ve çalışanlar dahil tüm paydaşlarda korku, endişe ve kaygı yaratmayan, varlığı ile huzur veren bir güvenlik anlayışı şirketimizin turizm güvenliğindeki temel prensibidir.

Ana faaliyet alanı “Turizm Güvenliği” olan Odeon Güvenlik (OGD) ülke turizmine uluslararası standartlarda kaliteli bir güvenlik hizmeti sunmak maksadıyla bilgi birikimi, tecrübesi ve profesyonel kadroları ile; turistik işletmeler, oteller, tatil köyleri ve konaklama tesislerindeki tehditleri çok iyi değerlendirerek, her tesisin özel durumunu da kapsayan risk değerlendirmelerine dayalı etkin ve kalıcı güvenlik çözümleri sunar. Her tesisin özel durumlarını ve muhtemel risklerini karşılayacak alternatifli güvenlik plan ve sistemleriyle bu riskleri yok eder.


Ticaret ve alışveriş merkezlerindeki muhtemel risklerin önlenmesi ve bu merkezlerde güvenlik temelinde müşteri memnuniyetinin sağlanmasında hassas davranan Odeon Güvenlik (OGD), tüm ticaret ve alışveriş merkezlerinde; bilgi birikimi, tecrübesi ve profesyonel kadroları ile teknolojik ekipmanlara ağırlık veren sistemleriyle size uygun güvenlik çözümleri sunar. Odeon Güvenlik (OGD) ticaret ve alışveriş merkezlerindeki profesyonel yaklaşımıyla tüm ziyaretçilerin güven ve huzur duygusu içerisinde alışverişlerini yaparken, kendilerini esenlik dolu bir yaşam merkezinde hissetmelerine ve işletmenin kalitesine ilave değerler katar.


Odeon Güvenlik (OGD), hastanelerimizin şifa dağıtan huzurlu bir yapıya kavuşması için özellikle muhtemel şiddetin önlenmesi dahil her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasında profesyonel çözüm ortağınızdır.

Sürekli risk analizleri yapılarak hastanelerin hangi birimlerinde, nerelerde ne tür olaylar yaşanabileceğini değerlendirerek, gerekli koruma ve güvenlik sistemini kurar ve görev yerinin özelliğine uygun yetkin özel güvenlik görevlisi çalıştırmayı esas alır.

Hastanelerde yaşanabilecek muhtemel şiddet olaylarının önlenebilmesi için sağlık çalışanlarının taşıdığı riskleri iyi analiz eden, hasta ve hasta yakınlarının psikolojileri ile potansiyel risklerini proaktif yaklaşımla çözümleyebilen, bu konuda özel eğitim almış özel güvenlik personelinin görevlendirilmesi şirketimizin temel prensiplerindendir. Uygulamalarımızın esasını sadece yasakları uygulayan ve kurallara uymayanlara güç kullanan bir anlayış değil, potansiyel olayları sezen ve insanları yatıştıran, rahatlatan, şiddet eğiliminden uzaklaştıran ikna yöntemine dayalı uygulamalar oluşturmaktadır.

Özel güvenlik personelinin hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilmeleri için tüm güvenlik personeli şirketimizce hizmet içi eğitimden geçirilmektedir. Acil durumlara müdahale için 'panik butonu' uygulaması da dahil olmak üzere teknolojik i