Coral Travel Group

Odeon Güvenlik (OGD) Hizmetleri

 

Odeon Güvenlik (OGD) olarak profesyonel güvenlik kadrolarımız ve entegre güvenlik sistemlerimiz (personel + teçhizat + teknoloji + prosedür) ile başta turizm güvenliği olmak üzere pek çok sektörde edindiğimiz tecrübe ve yüksek kaliteli, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız ile aşağıda belirtilen alanlarda 100’den fazla kurum ve kuruluşa özel güvenlik hizmeti sunulmaktadır.


Herkes tarafından varlığı hissedilen ve güven duygusu yaratan, ancak misafir, müşteri ve çalışanlar dahil tüm paydaşlarda korku, endişe ve kaygı yaratmayan, varlığı ile huzur veren bir güvenlik anlayışı şirketimizin turizm güvenliğindeki temel prensibidir.

Ana faaliyet alanı “Turizm Güvenliği” olan Odeon Güvenlik (OGD) ülke turizmine uluslararası standartlarda kaliteli bir güvenlik hizmeti sunmak maksadıyla bilgi birikimi, tecrübesi ve profesyonel kadroları ile; turistik işletmeler, oteller, tatil köyleri ve konaklama tesislerindeki tehditleri çok iyi değerlendirerek, her tesisin özel durumunu da kapsayan risk değerlendirmelerine dayalı etkin ve kalıcı güvenlik çözümleri sunar. Her tesisin özel durumlarını ve muhtemel risklerini karşılayacak alternatifli güvenlik plan ve sistemleriyle bu riskleri yok eder.


Ticaret ve alışveriş merkezlerindeki muhtemel risklerin önlenmesi ve bu merkezlerde güvenlik temelinde müşteri memnuniyetinin sağlanmasında hassas davranan Odeon Güvenlik (OGD), tüm ticaret ve alışveriş merkezlerinde; bilgi birikimi, tecrübesi ve profesyonel kadroları ile teknolojik ekipmanlara ağırlık veren sistemleriyle size uygun güvenlik çözümleri sunar. Odeon Güvenlik (OGD) ticaret ve alışveriş merkezlerindeki profesyonel yaklaşımıyla tüm ziyaretçilerin güven ve huzur duygusu içerisinde alışverişlerini yaparken, kendilerini esenlik dolu bir yaşam merkezinde hissetmelerine ve işletmenin kalitesine ilave değerler katar.


Odeon Güvenlik (OGD), hastanelerimizin şifa dağıtan huzurlu bir yapıya kavuşması için özellikle muhtemel şiddetin önlenmesi dahil her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasında profesyonel çözüm ortağınızdır.

Sürekli risk analizleri yapılarak hastanelerin hangi birimlerinde, nerelerde ne tür olaylar yaşanabileceğini değerlendirerek, gerekli koruma ve güvenlik sistemini kurar ve görev yerinin özelliğine uygun yetkin özel güvenlik görevlisi çalıştırmayı esas alır.

Hastanelerde yaşanabilecek muhtemel şiddet olaylarının önlenebilmesi için sağlık çalışanlarının taşıdığı riskleri iyi analiz eden, hasta ve hasta yakınlarının psikolojileri ile potansiyel risklerini proaktif yaklaşımla çözümleyebilen, bu konuda özel eğitim almış özel güvenlik personelinin görevlendirilmesi şirketimizin temel prensiplerindendir. Uygulamalarımızın esasını sadece yasakları uygulayan ve kurallara uymayanlara güç kullanan bir anlayış değil, potansiyel olayları sezen ve insanları yatıştıran, rahatlatan, şiddet eğiliminden uzaklaştıran ikna yöntemine dayalı uygulamalar oluşturmaktadır.

Özel güvenlik personelinin hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilmeleri için tüm güvenlik personeli şirketimizce hizmet içi eğitimden geçirilmektedir. Acil durumlara müdahale için 'panik butonu' uygulaması da dahil olmak üzere teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalanılmaktadır.


Milli ekonomide önemli yeri olan ve üretimin can damarı durumundaki sanayi kuruluşları ve fabrikalar ile bunların konuşlu olduğu organize sanayi bölgelerinin genelde alan hakimiyeti, özelde ise her tesisin hassasiyetlerine bakılarak kritik tesis koruması mantığıyla korunması esas alınmaktadır. Söz konusu organize sanayi bölgelerinin genel güvenliği ile bu bölgelerde konuşlu her bir fabrika ve tesisin başta terör eylemleri ve sabotajlar olmak üzere tüm asayiş olayları ve hırsızlıklardan korunması için teknoloji ile entegre edilmiş, genel kolluk kuvvetleriyle koordineli, profesyonel personelimiz yönetiminde sistemli ve etkin çözümler sunulmaktadır.


Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve değerli çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca üniversiteler veya diğer okullar gibi her türlü eğitim Kurumlarında güvenlik ve koruma tedbirleri yönünden gerekli tedbirler alınmış, huzurlu ortamlarda geleceğe hazırlanmalarını sağlamak en az aileleri kadar bizim de önem verdiğimiz bir husustur.

Üniversiteler ve eğitim kurumlarındaki muhtemel tehdit ve riskler uzman ekiplerimizce çok iyi değerlendirilerek, yönetim ve genel kollukla koordineli olarak her türlü tedbir tarafımızdan titizlikle alınmaktadır. Şirketimizin iki farklı üniversite ve lise düzeyinde okullarda güvenlik deneyimi mevcuttur.


Güvenlik insan yaşantısında yeme, içme barınma gibi temel ihtiyaçlardan sonra ikinci önceliği almaktadır. Şehir yaşantısındaki tehdit ve riskler insanlarımızı güvenli ve korunan konut ve sitelere yöneltmektedir.

Şirketimiz bu konudaki deneyimi ile tüm site sakinlerinin huzur içinde yaşamalarını temin eder. Hizmet verilen siteyi emniyetli ve güvenli bir yaşam alanı haline getirecek olan; uygun personel seçimi, teknolojik güvenlik ekipmanları, eğitim, prosedür ve standartlarla, uygulamaları içeren sistemleri ailenizden biri gibi tesis eder.


Spor organizasyonlarında, konser ve sahne gösterilerinde kalabalıkların kontrolü, toplulukların psikolojik yapıları ve şiddet eğilimli yaklaşım potansiyeli dikkate alınarak, ilgili yönetim ve genel kolluk kuvvetleriyle koordineli bir yapıda güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

Profesyonel çalışanlarımızca sürekli risk analizleri yapılarak bu tür etkinliklerde hangi noktalarda ne tür olaylar yaşanabileceği değerlendirilerek, gerekli koruma ve güvenlik sistemleri kurulmakta ve görev yerinin özelliğine uygun yetkin özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması esas alınmaktadır.

Uygulamalarımızın temelinde sadece yasakları uygulayan ve kurallara uymayanlara güç kullanan bir anlayış değil, potansiyel olayları sezen ve insanları yatıştıran, rahatlatan, şiddet eğiliminden uzaklaştıran ikna yöntemine dayalı önleyici ve caydırıcı yaklaşımlar yer almaktadır.


Odeon Güvenlik (OGD) tarafından görevlendirilen profesyonel yakın koruma personeli, koruduğu kişinin sosyal statüsü ile imajına uygun görüntü ve tavır sergiler.

VIP koruma personelimiz; VIP koruma taktikleri, VIP atış teknikleri, iletişim teknikleri, protokol kuralları, ileri sürüş teknikleri ile ateşli silahları kullanma konusunda uzmandır. Koruma hizmetlerimiz; konutta, seyahatte, işyerinde ve her türü sosyal hayatın içinde kesintisiz devam eden bir süreçtir.

Yakın koruma personelimiz her türlü durumda, özellikle stres ve yüksek risk koşulları altında durum değerlendirmesi yapabilme, tehdidi anında değerlendirerek gerekli önleyici tedbirleri derhal alabilme, her an ve ortamda güvenliği şartlara göre planlama, muhtemel güvenlik risklerini önleme ve kontrol etmede yetkindir. Personelimiz bu konuda özel eğitimli ve sertifikalıdır. Koruduğumuz her şahıs için güvenli ortamlar yaratırız.


İşi uzmanına sorun. Bırakın Odeon Güvenlik (OGD) her türlü güvenlik ihtiyacınızda rehberiniz olsun.

Özel güvenlik uzmanlık gerektiren ciddi bir iştir. Özel güvenlik hizmetleri bu konuda çıkarılmış 5188 sayılı kanun kapsamında yürütülmekte olduğundan bu konuda atılacak her adımın öncelikle yasaya uygun olması bir zorunluluktur. Dolayısı ile bu işin fikri hazırlıkları, planlama ve icrası profesyonel kişilerce yasaya ve işin tekniğine uygun yapılmalıdır. Yasaya aykırı işler yapmaktan kaçınmak, risklere açık yaşamamak ve bilinçsizce atacağınız adımlardan dolayı güvenlik yatırımlarınızı çöpe atmamak için şirketimizden özel güvenlik danışmanlık ve proje hazırlama veya geliştirme hizmeti almanız sizin kârınıza olacaktır.

Özel güvenlik danışmanlığı ve proje hazırlama hizmeti kapsamında; sizin içinde bulunduğunuz tehditlerin değerlendirilmesi, bu tehditlere göre risk analizlerinin yapılması, analizlerle belirlenen riskleri önleyici hareket tarzlarının alternatifli olarak ortaya konması, bu hareket tarzlarını icra edebilecek bir entegre güvenlik sisteminin (personel + teçhizat + teknoloji + prosedür) oluşturulması, uygun personel seçimi, eğitimi ve yönetimi ile son aşama da ise tüm bu çalışmaların etkinliğini takip ve kontrol edecek denetim ve kontrol mekanizmasının kurulmasını içermektedir.

Özel güvenlik danışmanlık hizmeti veren profesyonel personelimiz, özel güvenlik gereksinmelerinize uygun güvenlik senaryosuna dayalı olarak; kurumunuzda eksik bulunan tüm personel konuları, fiziki ve elektronik güvenlik sistem ve cihazları ile güvenlik prosedürleri konusunda size detaylı rapor sunar. Tesis genelinde ve girişlerde kullanılabilecek el dedektörü, kapı dedektörü, x-ray cihazı, alarmlar, sensörler, güvenlik kameraları ve CTV izleme merkezleri gibi güvenlik cihazlarından faydalanma konusunda personelimiz size rehberlik eder.